Focus

Onze focus
Pallas X legt de focus op het volledig onafhankelijk participeren in ondernemende mkb-bedrijven met duurzame groeipotentie. We zijn partner van de ondernemer en ondersteunen bij een volgende stap met ons vermogen, ervaring, expertise én uitgebreide netwerk.

Groei op de lange termijn is ons uitgangspunt: daarbij houden we duurzaamheid nauwlettend in het oog. We gaan respectvol om met het bedrijf, het management en de werknemers. Alles om de ziel en authenticiteit van het bedrijf te behouden.

Pallas X participeert in (familie)bedrijven op volledig eigen wijze:

  • We stellen het delen van kennis, ervaring, kunde en ons netwerk centraal
  • We werken samen op basis van vertrouwen én plezier
  • We zijn een actieve sparringpartner en dat op afstand
  • We gaan een langetermijnrelatie aan

Participatiemaatschappij-Pallas X-samenwerking

Samenwerking is mensenwerk
We werken op basis van vertrouwen, betrokkenheid, motivatie, open en eerlijke communicatie en samenwerking. Deze waarden vinden wij belangrijk voor een sterke onderlinge relatie en ook belangrijk voor de toekomst die we samen hebben.

De ‘klik’ die we hebben met het management zorgt ervoor dat we samen de uitdagingen kunnen aangaan én dat we met elkaar ook plezier beleven. Ondanks ons meerderheidsbelang blijven we juist op de achtergrond. Laagdrempelig en betrokken.

Verpakkingsindustrie en maakindustrie
Pallas X richt zich voornamelijk op bedrijven in de verpakkingsindustrie en de maakindustrie. Daar ligt onze passie en wij delen die passie graag met ondernemende dga’s die een stap willen zetten naar een volgende fase.

Sporadisch wordt ook met bedrijven buiten deze sector gesproken. Belangrijk is dat bedrijven onderscheidend zijn in hun marktsegment waardoor groeipotentieel aanwezig is. Dit kan door autonome groei of door acquisities.

Participatiemaatschappij-Pallas X-maakindustrie
Participatiemaatschappij-Pallas X-duurzaamheid

Duurzaamheid verweven in het DNA
Duurzaamheid is een belangrijk maatschappelijk thema, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Dit kan bovendien een substantiële bijdrage leveren aan het succes van een onderneming. Denk aan milieuvriendelijker produceren of gezonder en veiliger werken voor werknemers.

Daarom participeren wij in bedrijven die duurzaamheid hebben verweven in hun strategie. Pallas X onderschrijft daarbij de door de Verenigde Naties gesteunde Principles for Responsible Investment, waarin principes voor verantwoord beleggen zijn vastgelegd.

Palllas X: Together we grow!